Behandelingen

Home Behandelingen

1. Preventieve zorg

Behandelingen:

 • Medische pedicure
  De medisch pedicure houdt zich naast alle voetenbehandelingen, vooral bezig met specialistische behandelingen bij patiënten met risicovoeten. Risicovoeten zijn kwetsbare voeren als gevolg van onder andere diabetes, reuma, vaataandoeningen, kanker, ouderdom en andere neurologische aandoeningen. Afhankelijk van de klacht voert de medisch pedicure de specialistische behandeling uit. Bij Wondzorgcentrum Suriname is het belangrijk dat u als patiënt om de geadviseerde tijd uw voeten laat behandelen door de medisch pedicure, dit vooral om preventief te handelen. Bijvoorbeeld bij diabetici is het gevoel in de voeten vaak minder dan bij niet-diabetici, hierom is het belangrijk dat u uw voeten regelmatig laat controleren door de specialist om na te gaan of er geen risicovolle voetproblemen aanwezig zijn.

 • Vilttherapie (Drukvrij leggen)
  Bij het drukvrij leggen van drukplekken aan de voeten van de patiënt wordt getracht de druk te verminderen en verdere problemen te voorkomen door de plekken te ontlasten. Drukplekken kunnen worden veroorzaakt door eeltvorming, likdoorns, ingegroeide nagels, hallux valgus (dikke knobbel aan de zijkant met de grote teen). Uiteraard wordt eerst bijvoorbeeld de eelt en/of likdoorn verwijderd voor het aanbrengen van de vilt. Drukplekken kunnen veel pijn geven en deze pijn kan worden verholpen door vilttherapie. Hierbij wordt er gekeken naar de mate van druk en de aandoening, hierna wordt nagegaan welk type vilt kan worden geplakt op de gevoelige plek. Na het aanbrengen is de plek ontlast, kan het herstellen.

2. (Innovatieve) wondzorg

Complexe wonden, ookwel wonden die moeilijk en/of slecht genezen, hebben een grote impact op het leven van een patiënt. Het veroorzaakt veel leed en ongemak voor de patiënt en heeft vaak permanent ernstige gevolgen. Complexe wonden zijn wonden die langer dan 3 weken bestaan en niet of slecht genezen. Professionele gespecialiseerde wondverzorging en de juiste medische (hulp) middelen zijn hierbij noodzakelijk. Bij Wondzorgcentrum Suriname ontvangt u professionele medische zorg van ons team bestaande uit medisch specialisten en verpleegkundigen. Door ervaring met complexe wondzorg wordt er een behandelplan en methode met u als patiënt besproken en uitgestippeld om te verzekeren dat u een effectieve en resultaatgerichte zorg ontvangt.

Behandelingen:

 • Madentherapie
  Bij madentherapie worden necrotische en/of geïnfecteerde wonden behandelt met behulp van speciaal gekweekte maden. Het kan als alternatief voor chirurgisch debridement worden ingezet bij patiënten met een complexe wond waarbij een scherp debridement niet mogelijk is door infectie of necrose. Een necrotische wond is een wond die bedekt is met afgestorven geel en/of zwart weefsel. Het necrotisch weefsel en infecties stagneren de wondgenezing. Maden voeden zich met het afgestorven en/of geïnfecteerd weefsel, waardoor zij de wond schoonmaken en verdere genezing mogelijk is. Maden zijn niet in staat zich te voeden met gezond weefsel.De speciaal gekweekte maden worden in een soort zakje op de wond geplaatst. De hoeveelheid aan maden is afhankelijk van de grootte van de wond.Het gebruik van maden bij wondzorg wordt heeft een goede wetenschappelijke onderbouwing in wetenschappelijke literatuur.Voor verdere gedetailleerde informatie graag contact opnemen met de kliniek. (Button naar contactformulier)
 • Hyperbare zuurstoftherapie
  Hyperbare zuurstoftherapie kan worden ingezet om bij beschadigd weefsel zuurstoftekort te verhelpen. Zuurstoftekort kan worden veroorzaakt door haarvaatjes die dichtzitten in het gebied bij de wond. Dit zuurstoftekort komt vaker voor bij beschadigd weefsel door bestraling, maar ook bij diabetische wonden.Bij de hyperbare zuurstoftherapie wordt in een hoge drukcabine 100% zuurstof ingeademd door de patiënt, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels toeneemt. Door het inademen van de zuurstof wordt zuurstoftekort in het beschadigd weefsel opgeheven en worden nieuwe bloedvaatjes en cellen aangemaakt die noodzakelijk zijn voor herstel.De patiënt ondergaat gedurende het behandeltraject binnen een periode van 6 tot 8 weken diverse behandelingen.Voor verdere gedetailleerde informatie graag contact opnemen met de kliniek. (Button naar contactformulier)
 • Scherp debridement
  Bij het toepassen van scherp debridement wordt een wond schoongemaakt door het inzetten van een curette of een scalpel. Bij het uitvoeren van het scherp debridement wordt necrotisch en/of geïnfecteerd weefsel uit de wond verwijdert. Deze behandeling is een onderdeel van de  wondbehandeling bij alle patiënten en geschiedt onder plaatselijke verdoving.Voor verdere gedetailleerde informatie graag contact opnemen met de kliniek. (Button naar contactformulier)
 • Compressietherapie
  Bij patiënten waarbij er sprake is van een verslechterde bloedcirculatie in de benen of voeten wordt compressietherapie ingezet. Bij compressietherapie wordt met behulp van zwachtels (drukverband) of therapeutische elastische kousen druk aangebracht van buitenaf. Compressietherapie ondersteunt bij slecht functionerende kleppen in afvoerende bloedvaten, waardoor de bloed- en lymfestroom wordt verbeterd. Verder helpt compressietherapie ook bij het tegengaan van oedeem, waarna de toevoer van zuurstof naar het wondgebied soepeler verloopt.

Trajectplan

Kliniek contacten

u kunt contact opnemen met ons om de eerste afspraak te regelen. Na uw eerste contact wordt een afspraak ingepland voor de consultatie in de kliniek.

Eerste afspraak (consultatie)

Bij het eerste advies wordt de wond geïnspecteerd en wordt het wondprobleem ingeschat. Verder wordt nagegaan wat de geschiedenis is van de wond en met de vergaarde informatie wordt na overleg een mogelijk behandeltraject besproken.

Instellen behandelplan

Na de eerste consulatie en terugkoppeling van de patiënt wordt het besproken behandeltraject uitgezet, waarbij duidelijk wordt welke specialisten en behandelingen zullen worden ingezet. Een grondige reiniging is bij de eerste behandeling noodzakelijk.

Behandeltraject doorlopen

Het besproken behandeltraject wordt opgevolgd door de patiënt en specialisten, waarbij beide partijen zich volledig inzetten voor herstel en genezing. De duur en het aantal behandelingen binnen het behandeltraject is voor elke wond anders.

Nazorg

Als de wond volledig gesloten is, wordt met de patiënt gewerkt aan de nazorg van de wond. Littekenbehandeling is hierbij belangrijk, maar ook verdere zorg en onderhoud.